Patriottische Europeanen tegen islamisering van het Avondland

STICHTING VRIENDEN VAN PEGIDA

ONTSTAAN:
Vanaf de 1e Pegida-demonstratie in Utrecht op 11 oktober 2015 zijn wij (een zeer gedreven groep sympathisanten van Pegida Nederland) bezig om op een goede en vreedzame manier aandacht te vragen voor de problemen die zich de laatste decennia in Nederland en Europa voordoen. Met name de massa-immigratie van ons land, en de hiermee onlosmakelijk verbonden islamisering, zorgt voor veel problemen en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden.
Daarom proberen wij samen met het Team Pegida Nederland te werken aan een betere toekomst voor ons land waarin onze kinderen en kleinkinderen in vrijheid en veiligheid kunnen leven zonder zich te hoeven onderwerpen aan een totalitaire politieke doctrine die elke vorm van beschaving teniet zal doen. Hiervoor willen wij het Team Pegida Nederland, ook financieel, faciliteren. Om dit, op een professionele manier, te kunnen doen hebben wij de Stichting Vrienden van Pegida Nederland opgericht.

Doel van stichting Vrienden van Pegida


DOELSTELLING:De Stichting Vrienden van Pegida Nederland is op 9 februari 2018 opgericht, notarieel vastgelegd en heeft in hoofdlijnen tot doel:


- Het ondersteunen van Pegida Nederland in de ruimste zin van het woord en samen met de vrienden van Pegida Nederland en met de gastsprekers de actualiteit door te nemen en hier op een vreedzame manier op in te spelen. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - A. Merchandising en verkopen van artikelen met relevantie voor de doelstellingen van Pegida Nederland
- B. Het organiseren van activiteiten voor hen die zich hebben aangemeld als vriend van Pegida Nederland
- C. Het financieel bijdragen aan door Pegida Nederland gemaakte kosten voor organisatie, acties en demonstraties.

STEUN ONS

Wilt u de stichting steunen? Dan kan dat op 3 verschillende manieren.

1. Door vriend van de Stichting Vrienden van Pegida Nederland te worden. U betaalt dan minimaal 10,00 euro per maand. U wordt hiervoor opgenomen in een exclusief emailbestand van de vrienden van Pegida Nederland. U ontvangt periodiek een nieuwsbrief met informatie over zaken die Pegida Nederland betreffen en ontvangt evt. uitnodigingen om deel te nemen aan discussies en mee te denken over o.m. de te volgen koers van Pegida Nederland en evt. te voeren acties.
2. Door donateur te worden. U kunt uw donatie(s) incidenteel overmaken. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt onze doelstellingen te verwezenlijken zonder dat u de faciliteiten krijgt van een vriend van Pegida Nederland.
3. Door ons attent te maken op eventuele fondsen en/of sponsors.


BANKREKENINGNUMMER:
Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van Pegida Nederland, waar u als vriend of donateur, uw bijdrage naar kan overmaken is: NL66 INGB 000 809 7362 met de naam “Stichting Vrienden van Pegida” onder vermelding van “Vriend” of “Donateur” en uw emailadres. Dit voor toezending van nieuwsbrieven etc.

Contact Stichting
E-Mail