best web maker software

STICHTING VRIENDEN VAN PEGIDA

Stichting Vrienden van Pegida is opgericht op 9 februari 2018.
Om Pegida te ondersteunen hebben vrienden de Stichting opgericht. De stichting wil door het inzamelen van geld Pegida ondersteunen bij acties en demonstraties. Allereerst richt de stichting zich op het inzamelen van vrijwillige bijdragen en donaties .

Doel van stichting Vrienden van Pegida


DOELSTELLING:

De Stichting Vrienden van Pegida Nederland is op 9 februari 2018 opgericht, notarieel vastgelegd en heeft tot doel: 
Doel van de stichting:

- A. Het ondersteunen van Pegida Nederland
- B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- A. Merchandising en verkopen van artikelen met relevantie voor de doelstellingen van Pegida Nederland
- B. Het organiseren van activiteiten voor hen die zich hebben aangemeld als vriend van Pegida Nederland
- C. Het financieel bijdragen aan door Pegida Nederland gemaakte kosten voor organisatie, acties en demonstraties.

STEUN ONS

Wilt u de stichting steunen? Dan kan dat op 3 verschillende manieren.

1. Door vriend van de Stichting Vrienden van Pegida Nederland te worden. U betaalt dan minimaal 10,00 euro per maand. U wordt hiervoor opgenomen in een exclusief emailbestand van de vrienden van Pegida Nederland. U ontvangt periodiek een nieuwsbrief met informatie over zaken die Pegida Nederland betreffen en ontvangt evt. uitnodigingen om deel te nemen aan discussies en mee te denken over o.m. de te volgen koers van Pegida Nederland en evt. te voeren acties.
2. Door donateur te worden. U kunt uw donatie(s) incidenteel overmaken. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt onze doelstellingen te verwezenlijken zonder dat u de faciliteiten krijgt van een vriend van Pegida Nederland.
3. Door ons attent te maken op eventuele fondsen en/of sponsors.


U kunt met ons in contact komen via het emailadres:
vriendenvanpegidanl@gmail.com 

PEGIDA OP SOCIALE MEDIA

© Copyright 2018 - Pegida Nederland - All Rights Reserved