Patriottische Europeanen tegen islamisering van het Avondland
Doneren


PEGIDA NEDERLAND STANDPUNTEN:

STANDPUNTEN

De islam streeft naar overheersing van de maatschappij. Zijn doel is de invoering van de islamitische wet, de sharia. De sharia kent barbaarse straffen, zoals de doodstraf voor `misdaden` als afvalligheid, belediging van de `profeet` Mohammed en homoseksualiteit, en betekent rechtsongelijkheid. Niet-moslims worden als minderwaardig beschouwd en zijn rechteloos. Vrouwen hebben er minder rechten dan mannen. De islam is daardoor strijdig met democratische waarden en met onze grondwet. Hij vormt een gevaar voor onze vrijheid en moet daarom met maatregelen bestreden en teruggedrongen worden. Net als nationaal-socialisme dient hij verboden te worden en niet achteraf, zoals in 1945, maar voordat hij meer kwaad kan aanrichten.

Daarom huldigt Pegida Nederland de volgende standpunten:

1Bestrijding van islamisering

 - bouwstop voor moskeeën

 - sluiting van islamitische scholen

 - sluiting van moskeeën waar haat gepredikt wordt

 - uitwijzing van haatpredikers met buitenlands paspoort

 - verbod op onverdoofd ritueel slachten

 - invoerverbod voor producten van ritueel geslachte dieren

 - onwettig verklaren en ontmantelen van sharia-rechtbanken

 - opheffing van no-go-zones en shariawijken

 - ontbinding van shariapolitie

 - verbod op het dragen van islamitische kleding of uitrusting in overheids en semi-overheidsgebouwen, scholen, openbaar vervoer, door leger en politie, enz.

 - algeheel verbod op het dragen van niqaabs en boerka's

 - geen speciale voorzieningen zoals gebedsruimtes, gescheiden zwemmen of aparte plaatsen in het openbaar vervoer

 - geen belasting¬- en gemeenschapsgeld naar islamitische doeleinden

2Democratie

 - krachtige verdediging van democratische instellingen

 - meer directe democratie, zoals met referendums

 - bescherming van de vrijheid van meningsuiting

 - handhaving van de wet

 - voldoende toerusting van politie

3Staatsburgerschap

 - afschaffing van naturalisatie tot Nederlander van personen met een andere nationaliteit

 - uitzetting van delinquenten met buitenlandse nationaliteit

 - opzegging van het verdrag van Schengen

 - herinvoering van grenscontroles

 - strafbaarstelling van illegaliteit en van hulp aan illegalen

 - beperking van immigratie

 - stop op de immigratie van islamieten

 - snelle afhandeling van asielverzoeken en uitzetting van afgewezenen

 - beperking van de asielduur

 - wettelijke verplichting tot integratie

 - verminderen en uiteindelijk stoppen van sociale uitkeringen bij onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal

4Gelijkheid

 - bestrijding van antisemitisme, racisme, fascisme en straatterreur

 - bestrijding van meten met twee maten door politie en justitie

 - uitbanning van ongelijke behandeling bij toewijzing van woningen en uitkeringen

 - afschaffing van positieve discriminatie bij het toewijzen van banen

 - aan de kaak stellen van volkerenmoord   

5Cultuur

 - koestering van de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis

 - afwijzing van censuur en zelfcensuur

 - zo nodig beveiliging van slijterijen, niet-islamitische slagerijen, restaurants, synagogen, kerken en tentoonstellingen

 - verwelkoming van Sinterklaas en Zwarte Piet

 - bevordering van een gezond gezinsbeleid


Hier een goede film om een beeld te krijgen waarom we alles moeten doen om de ISLAM te VERBIEDEN!!
        Volg ons op YouTube

      Volg ons op Facebook

   Volg ons op Telegramm


                                            © Copyright 2021 - Pegida Nederland - All Rights Reserved

E-Mail