Contact

  |  

U bent hier:  >> ROAD OF PEGIDA NEDERLAND  >> 2.Demo Utrecht 


Demonstratie 08.11.2015

                 

 

Tweede Pegida Nederland demonstratie op 08.11.2015 in Utrecht

 

 

Ferme jongens, stoere knapen! Oftewel: De verijdeling van de “snode plannen” van Pegida-woordvoerder Edwin Utrecht door de Utrechtse Hermandad.
Geplaatst op 9 november 2015 door E.J. Bron


Wie in dit half ambtelijk, half goedmenschelijk ingestelde kikkerlandje nog eens aan de weet wil komen óf, waar, wanneer en op welke manier een demonstratie, met name een demonstratie van het ‘controversiële,’ islam-kritische Pegida Utrecht, überhaupt nog eens dóórgaat, kan maar één ding doen: Tot op het laatste ogenblik probéren alle tegenstrijdige berichten daaromtrent bij te houden. Om maar even kort te gaan – dus door al het voorafgaande gesteggel dienaangaande maar even te laten voor wat het is en me te beperken tot de einduitkomst: In de late avond van de zevende november 2015 werd één en ander me nog eens duidelijk, dankzij de helpende hand van onze mede-reaguurder Jowitteroos en haar bekendheid met Facebook. Dank je, Jo, en aangezien je zelf wegens ziekte verhinderd bent geweest: beterschap en ook: volgende kéér beter. De einduitkomst, aldus, was als volgt:

Een demonstratie van Pegida Utrecht op zaterdag 7 november was definitief afgewezen. De eerder aangevraagde demonstratie op zondag 8 november bleef weliswaar toegestaan, máár verplaatst van de Neude naar het meer achteraf gelegen Hogelandsepark èn in de vorm van een “staande manifestatie”, net als de eerste keer op 11 oktober. Bovendien was het verboden daarheen een mars te houden en dienden de demonstranten zich er vanaf Station Utrecht-Centraal heen te laten brengen met bussen, die daartoe door de gemeente Utrecht “genereus” ter beschikking waren gesteld.

Het meest saillante detail van deze berichtgeving bestond evenwel hierin dat Pegida-woordvoerder Edwin Wagensveld , beter bekend als Edwin Utrecht, hiermee niet akkoord ging, zoals hij trouwens direct had laten weten, en op zijn Facebook-pagina de volgende intrigerende boodschap had geplaatst: “We verzamelen ons rond 12.00 uur op de Neude, drinken op ons gemak een kop koffie en besluiten daarna wat we gaan doen.” Aangezien hij dit voornemen al eerder had gelanceerd, had een goed verstaander thans maar een half woord nodig: het was een poging om zich alsnog in groepsverband legaal naar de aangewezen plaats te begeven, aldus het aanbod van vervoer-per-bus versmadend, terwijl het natuurlijk een ieder tegelijkertijd vrijstond op eigen gelegenheid naar de betreffende locatie te komen, waar de manifestatie om 14.00 uur zou beginnen.

Impulsief besloot ik aan de verkapte oproep gehoor te geven. Naar mijn gewoonte arriveerde ik de andere dag rijkelijk vroeg, om ca. 11.20 uur op de Neude, waar mij direct al het méér dan normale aantal ‘kit’ in alle soorten en maten opviel: surveillancewagens, busjes, motorpolitie en véél “bikers.” – de markante ‘bereden politie’ zou in een later stadium eveneens weer acte de présence geven. Weliswaar was dat de vorige keer, op Vredenburg, niet anders geweest, maar dat was op dat moment het logische gevolg van het feit dat de demonstratie daar metterdaad plaatsvónd. Dat was hier niet het geval, wat maar één ding kon betekenen: burgervader Van Zanen had Edwin Utrecht´s boodschap opgepikt – wat er natuurlijk direct al ingezeten had – en liet nu grof geschut aanrukken. Enfin, mij maakten ze vooralsnog niets: In afwachting koos ik voorlopig een strategisch terrasplekje aan de overkant uit, waar ik een oogje op de belendende terrassen kon houden, bestelde een cappuccino en wachtte af. Intussen slibde het plein meer en meer vol met dienaren van de Heilige Hermandad, in, zoals gezegd, steeds meer denkbare variëteiten……

Na de cappuccino afgerekend en in de betreffende ‘tent’ het toilet bezocht te hebben, was het even na twaalven en was woordvoerder Edwin Utrecht, evenals een stuk of wat anderen, gearriveerd. Logischerwijs werd hij doorlopend in beslag genomen door zowel politie als – vooral – pers, hoewel gezegd moet worden dat hij tussendoor zijn best deed tevens aandacht vrij te maken voor overige passanten, ook al was het maar een ogenblik. Daardoor slaagde ik er in me aan hem voor te stellen met de woorden: “Ik ben Theresa Geissler van de site van E. J. Bron,” wat hem warempel iets zei. “Kom erbij zitten”, nodigde hij uit, “dan drinken we eerst rústig met z’n allen een koffie.” Zodoende zat ik het volgende ogenblik aan een tafeltje tussen zowel Nederlanders als een paar Duitsers, die ik op dat moment dus nog niet kende, maar onwennig bleef dat niet lang: Je komt voor hetzelfde en, zoals de ervaring me inmiddels wel heeft geleerd, schept dat vrijwel onmiddellijk een band.

Een gedachtewisseling met een aardige Duitser over de “struggle” van Angela Merkel met zowel de districtscommissaris van Landshut als de minister-president van Beieren werd door hem zelfs onmiddellijk opgepikt. “Unser Site zeigt alle derartige Berichten sofort,” verzekerde ik hem. Intussen werd Edwin door de ene na de andere politiefunctionaris gepolst, waarop hij begrepen dacht te hebben dat het ons was toegestaan in groepjes van vijf de voettocht naar het Hogelandsepark te ondernemen. Maar mooi niet! De eerste aldus geformeerde groepjes die zich op weg begaven, werden zo’n 50 meter verderop al tegengehouden. Zodra ze op hun schreden terugkeerden, vormde zich gaandeweg een cordon van “bikers” om ons heen.

Nu begon de ‘kit’ te beweren, dat ze het niet over groepjes van vijf, maar hooguit van dríe hadden gehad, waar Edwin geen genoegen mee wenste te nemen. Tussen neus en lippen door verklaarde hij te vermoeden dat de politie langzamerhand op hete kolen zat, omdat haar aanwezigheid minstens gedeeltelijk elders vereist was. “Maar ik wilde hiermee een statement maken”,verklaarde hij, en een statement zullen we hèbben: We houden ze zo lang mogelijk op.” Dat liet de ‘kit’ echter niet eindeloos toe: De bussen, die al die tijd bij Station Utrecht-Centraal geparkeerd gestaan hadden, werden opgeroepen naar de Neude te komen, waarop de aanwezigen werd gesommeerd “onmiddellijk in te stappen óf aangehouden te worden.” Edwin capituleerde, eerst door de anderen dit te adviseren, “dan maar in te stappen” en meteen daarop ook zelf alle verzet te staken door eveneens in te stappen.

De bussen brachten ons zonder verdere omwegen naar het Hogelandsepark. Daar voor mijn gevoel het gesteggel op de Neude veel langer had geduurd dan in feite het geval was, was het in zekere zin verrassend te constateren dat de demonstratie niet eens op schema achter liep – natuurlijk omdat rekening was gehouden met de tijd, die een voettocht gekost zou hebben. Tezamen met andere, op eigen gelegenheid gekomen, betogers wachtte Raffie Chohan ons hier op – voor haar op dit ogenblik natuurlijk het veiligste – die onder meer mij hartelijk begroette. “Deze mevrouw komt zo langzamerhand overál”, verkondigde ze tegen verschillende mensen, “Zij is van de site van E.J. Bron.” Als klap op de vuurpijl ontmoette ik even later ook nog D. G. Neree, sinds de Theo van Gogh-herdenking van bijna een week eerder óók al geen onbekende meer, wiens begroeting vergezeld ging van een spontane kus. “Digitaal of niet, je contacten gróeien op deze manier,” dacht ik. En uiteraard ontstaat juist bij dit soort manifestaties een-ons-kent-ons-sfeer; dat is volkomen begrijpelijk.

Hoewel…..desalniettemin……. Nog vóór de aanvang van de speeches ontwikkelde zich een handgemeen tussen twee aanwezigen over een afbeelding van de gewraakte Deense Mohammed-cartoon op een spandoek. Dit doordat één van de twee zich ontpopte als een ‘stille,’ die de ander bij de daaropvolgende aanhouding nog in het gezicht durfde te slaan óók! Een slechte ontwikkeling, die enkele decennia geleden nog ondènkbaar was geweest! Zodra de rust enigermate was weergekeerd, nam Edwin, als eerste spreker, dan ook de gelegenheid te baat om de rol, die de politie nu al de hele tijd gespeeld had, in scherpe bewoordingen te láken en met klem te stellen dat burgemeester Van Zanen, verantwoordelijk voor dit alles, zich dóód zou moeten schamen voor zijn overduidelijke partijdigheid! Onnodig te zeggen dat dit de nodige instemming ten gevolge had.

Na hem sprak ene Marcel Vink, vervolgens een Pool, die in het Engels sprak en wiens naam bij Raffie, toen ik er haar nadien naar vroeg, óók niet bekend bleek, en een zekere André van Delft, die een goed verstaanbare, redelijke speech hield, waarin hij de zich al duidelijker manifesterende vormen van “Berufsverbot” voor islamcritici hekelde, pleitte voor het schrappen van het discriminatie-artikel uit de Grondwet en de vloer aanveegde met Ruttes halfslachtige, wankelmoedige beleid. Tevens deed hij een beroep op de Paus zich vooràl buiten alle politieke aangelegenheden te houden. Zijn rede werd echter een paar maal onderbroken, doordat het enkele tegendemonstranten inmiddels was gelukt door de afzetting heen te breken en te provoceren met de klassiek geworden vuurwerkbommen. Dit bracht hem er toe een beroep te doen op de aanwezige ‘kit:’ “Doe uw plicht!”

Raffie, als vierde spreker, speelde het klaar – hoewel ze thans uiteraard probeerde op haar woorden te letten – onder meer scherp uit te halen naar het “economische schijnherstel” bewerkstelligd door de COA’s op kosten van de belastingbetaler. Ze noemde het “de asielkurk waar onze economie momenteel op drijft.”

Ansje Bello, als vijfde, vestigde op haar beurt de aandacht op de komende demonstratie op het Malieveld in Den Haag en pleitte voor een algehele toename van dit soort manifestaties, waarna Edwin de middag besloot in bewoordingen die deels een herhaling waren van zijn eerder tentoon gespreide verontwaardiging. Terecht natuurlijk: Het machtsvertoon en de partijdigheid die deze middag aan de dag getreden waren , moest je beleefd hebben, wilde je ze geloven! Om nog maar te zwijgen van het cordon van bussen, voorafgegaan door politiebusjes, motoren en wat dies meer zij, waarmee wij, demonstranten, vervolgens via de nodige omwegen weer naar het station werden vervoerd. Alsof men Staatsvijand nummer één onder zijn hoede had…

Hoe dan ook zal “Burgervader” Van Zanen ongetwijfeld tevreden zijn dat hij er in geslaagd is de “snode plannen” van Pegida Utrecht woordvoerder Edwin Utrecht te verijdelen: De tweede Pegida-Utrecht-manifestatie is níet “gaan lopen.” Je moet het er dan ook maar voor over hebben om de complete Hermandad op de been te brengen teneinde díe prestigeslag te winnen. Om nog maar te zwijgen over de teloorgang van onze vrijheid van meningsuiting…

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

 

 

Contact

  |