Contact

  |  

U bent hier:  >> ROAD OF PEGIDA NEDERLAND  >> 2.Demo Amsterdam 


Demonstratie 27.02.2016

                 

 

Demonstratie 27.02.2016

Tweede demonstratie in Amsterdam

 

(Door: Theresa Geissler)

(Oftewel: De aanhouding van Pegida-NL woordvoerder Edwin – “Utrecht” – Wagensveld wegens het onthullen van het niet-strafbare-maar-verboden-Pegida-logo tijdens de tweede Pegida-Amsterdam op zaterdag 27 februari 2016).

Achteraf bekeken kun je je afvragen: Zou het er ook maar een ogenblik echt in gezeten hebben, een herkansing voor Pegida-Nederland op zaterdag 27 februari 2016 vóór de dienstwoning van burgervader Eberhard van der Laan aan de Herengracht? Grote kans van niet! Vlak na de volkomen vastgelopen en tenslotte door Van der Laan vroegtijdig beëindigde eerste demo op 6 februari jl. was hij aanvankelijk zó soepel ingegaan op alle, door de organisatie gestelde, nieuwe eisen dat we bij nadere beschouwing de adder onder het gras reeds hadden kunnen vermoeden: Hij kan wel gedacht hebben: “Waar ze ook mee aankomen, ik willig alles in eerste instantie in, laat het een tijdje sudderen tot de gemoederen bedaard zijn, en volg mijn eigen kompas op het moment dat ze zich voldoende op een demonstratie hebben ingesteld om nog terug te krabbelen. Op die manier krijgt iedereen zijn zin en ik was wederom mijn handen in onschuld.”

Aldus gold de afspraak voor de demonstratie aan de Herengracht tot precies twee dagen voor de overeengekomen datum, toen als een donderslag bij heldere hemel – voor Pegida althans – de locatiewijziging bekend werd gemaakt: Wéér aan de Amstel, bij de Stopera. Automatisch zat nu ook de aanvankelijk toegezegde discussie met Van der Laan himself er niet langer in, maar ach, natuurlijk werden er weer de nodige argumenten aangesleept in het kader van de ‘veiligheid.’ Niet bepaald iets nieuws: Alle ingrijpende beslissingen die tot nu toe door de verschillende gemeenten tegen Pegida werden genomen, waren steevast voor onze ‘veiligheid,’ ook als ze het niet waren, maar enfin, in dit geval viel er, gelukkig voor Van der Laan, inderdaad iets te zeggen voor het argument dat de Herengracht smal was en de verwachte opkomst aanzienlijk; tenslotte had je tevens rekening te houden met fratsen van de AFA, als ze die weer “per ongeluk” te dichtbij zouden laten komen, dat viel niet te ontkennen.

Tegelijk met de locatiewijziging volgde echter de tweede restrictie: Het logo op de Pegida ‘banner’ zou moeten worden afgeplakt, althans het intussen roemruchte hakenkruisje-in-de-afvalbak. Had je het ooit zo zout gegeten! Ten eerste kon het niet anders, of men had deze lumineuze inval afgekeken van Enschede, tijdens de DTG-demonstratie, twee weken eerder, daar het op 6 februari voor Amsterdam nog geen enkel punt was geweest! Maar bovendien: Er was intussen een verklaring van het Openbaar Ministerie dat de afbeelding in de betreffende context niet strafbaar wás. Niettemin bleef het oordeel van de Amsterdamse Gemeenteraad: Verboden, en dat, gezien het oordeel van het OM, op tamelijk vage gronden. Wie in deze kwestie het laatste woord had? Achteraf zou blijken dat ook Edwin dit definitief aan de weet wenste te komen……

 

 

Ik had met Helena, Ton, Berthe en nog enkele anderen wederom afgesproken bij Café Loetje, ná elf uur ‘s ochtends. Zelf arriveerde ik rond tien voor elf op Amsterdam Centraal en liep eerst nog even een eindje over het Stationsplein: Het weer was prima! Vrijwel het eerste wat aan de andere kant van het plein, richting de Dam, in het oog liep, was een aan de brug bevestigd AFA-spandoek: PEGIDA ROT OP! Dus dat begon alweer goed! Nu ja, het stond ze uiteraard vrij zoveel spandoeken op te hangen als ze wilden; dat heet nog steeds vrijheid van meningsuiting, al claimt dat soort lieden, heel eenzijdig, die vrijheid nu eenmaal uitsluitend voor zichzèlf. Zolang het hoofdzakelijk bij dit soort geschréven aanvallen zou blijven, had iedereen nog de kans om redelijk ongeschonden uit de strijd te komen.

Bij Loetje trof ik als eerste Herman – onze mede-commenter “reageerbuis”. De anderen arriveerden ná kwart over elf. Omdat het verzameltijdstip vanaf half één was vastgesteld en het toch al gauw ruim twintig minuten lopen was, bleef er net tijd over voor één koffie, waarna we opbraken. Buiten hadden nog wat Pegida-gangers zich verzameld en we besloten allemaal samen te gaan, intussen er op lettend zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Naarmate we onze bestemming naderden, nam het aantal geparkeerde politiebusjes en politiemensen te paard gestadig toe.

Bij de Blauwbrug moesten we een tijdje wachten tot we verder mochten, maar het moet overigens worden gezegd dat de stemming vriendelijk was. De Hermandad had kennelijk versterking uit alle hoeken van de Randstad op laten draven, want er bleek onder andere een agente aanwezig die sommigen van ons – waaronder ik – eerder in Rotterdam hadden ontmoet. Voorts bleek aanwezig: medereageerder “Roni” ( die ik voor het eerst ontmoette en van wie ik bijna drie jaar eigenlijk gedacht had dat hij een vrouw was), de familie Kuipers José, echtgenoot Piet en dochter Ellen, die de aanvankelijke locatie te riskant gevonden hadden, maar het nú wel hadden aangedurfd, en Ingrid, oftewel: “de vrouw van de varkensmuts” uit Enschede, die Edwin aldaar afgevoerd had zien worden met háár muts op. Diezelfde muts droeg ze nu trouwens wéér, want verschillenden – niet iedereen – hadden er zich één aangeschaft na die aanhouding in Ede, “ter provocatie”. José had mij ook twee exemplaren toegestuurd, waarvan ik er één aan Helena gaf. Op mijn beurt zette ik het andere exemplaar een tijdje op, maar het bleek niet bijster goed te passen en schoof telkens weg. Omdat ik mijn handen vol had aan het maken van ‘krabbels’ voor wat dit verslag moest gaan worden, zette ik het later dus maar weer af.

Wat die krabbels betrof, had ik trouwens nog de meevaller dat Raffie me meedeelde dat ze van haar speech twéé prints had gemaakt, waarvan er één bestemd was voor Powned-verslaggever Jan Roos, als die nog zou verschijnen (wat helaas niet het geval bleek) en de andere voor mij. Dat was zowel vererend als welkom: Hierdoor had ik tenminste tijdens één speech – de hare – even mijn handen vrij, wat best wel lekker was!

Het liep tegen tien voor half twee toen Edwin zijn openingsspeech begon: Die was aanvankelijk niet verrassend: Naast de aandacht die hij besteedde aan de voor de Internationale Vrouwendag op 8 Maart ontworpen flyers, waarop de ‘sexy rode schoen met hoge hak de koran vertrapt,’ de tekst op de achterzijde, en de inzet van het Vlaamse Pegida-lid Kristof de Smet voor dit project, kreeg uiteraard de gang van zaken tijdens de vorige demonstratie een veeg uit de pan (“Van der Laan is een leugenaar! Oprotten, van der Laan!”) en ging hij gaandeweg over op de kwestie van het logo (“Volgens het OM is het niet strafbaar, dus…..Laat zien, dat je achter ons staat.”) Hierop knielde hij onverwacht neer bij de banner…..en verwijderde de opgeplakte sticker van het gewraakte hakenkruisje-in-de-afvalbak!

Alsof het afgesproken spel betrof, was de ‘kit’ er binnen de kortste keren bij om de “wets(?)overtreder” van het podium af – en ín de politiebus te dwingen, ondanks dat wij, de demonstranten, er in groten getale achteraan liepen, “Wij willen Edwin” scanderend. Asje Bello riep ons tenslotte terug: Het was duidelijk dat ze dit van tevoren hadden ingecalculeerd en doorgesproken hadden hoe de regie te handhaven “voor het geval dàt”. Geen overbodige luxe, zoals nu bleek: Aan de varkensmutsen was door de Hermandad geen enkele aandacht meer besteed, maar des te meer aan het niet-strafbare-maar-niettemin-verboden-hakenkruisje-in-de-afvalbak! Overduidelijk een prestigekwestie; niet meer en niet minder! Men hield zich echter perfect aan Asjes oproep om rustig te blijven en liet niets escaleren. Zij nam vanaf dat moment de aankondiging waar van de daaropvolgende sprekers:

 

 – Adé Jansen van DTG, die onder meer het kaalplukken van de Nederlanders hekelde ten behoeve van het alles gratis verstrekken aan zogeheten asielzoekers en besloot met de oproep aan de samenleving om pal te staan voor volk en vaderland;
– Asje-zelf, die onder andere refereerde aan de intussen talloze pogingen om Pegida-NL kapot te maken, waarbij men zelfs de inzet van de “liefste” soort Amsterdammers niet schuwde – met een verwijzing naar de “lieve” Amsterdammers van Van der Laan, die “nooit zouden overgaan tot massaverkrachting.” Voorts sneerde ze naar de raadsleden van SP en GL, die in Amsterdamn zelfs de Nederlandse vlag in de ban hadden gedaan (“Zeker te veel gelurkt aan de waterpijp.”) en het islamiseringsbeleid van het nep-kabinet. Maar Pegida-Nederland zou zich sterk blijven maken tegen islamisering en hoe dan ook: “Pegida Nederland is gekomen om te blijven,” aldus Asje.
– Torsten Frank (in het Engels) die begon te refereren aan deze tweede aanhouding van Edwin en vervolgens onder meer het belang benadrukte van de bescherming van onze vrouwen en kinderen, een streven dat momenteel onvoorstelbaar werd tegengewerkt door vooral “the silliest old woman in Europe,” waarmee hij uiteraard niemand anders dan Angela Merkel bedoelde. “Wij zijn hier voor ons volk,” besloot Torsten.
– Raffie Chohan met een wel bijzonder uitgebreide speech, zodat ik hartstikke blij was met de print die ze me gegeven had. Om de voornaamste punten er uit te lichten: Gastvrijheid, wat een belangrijk kenmerk van de Nederlandse samenleving was, maar niet onbeperkt houdbaar, zeker niet op de manier waarop de moslims haar misbruikten; vrijheid, die ons 71 jaar geleden door de Canadezen hergeven werd, maar nu opnieuw op het spel stond door de zich aan ons opdringende islam; de misleiding met betrekking tot de gematigde islam, daar er maar één islam bestond; de teloorgang van onze democratie, bij gebrek aan respect voor het volk en het vormen van een cordon sanitaire rondom de PVV en de massaverkrachtingen momenteel over heel Europa, die echter allemaal in de doofpot verdwenen. “Het zal nog eens gaan escaleren,” besloot Raffie bevlogen, “als onze volksvertegenwoordigers niet luisteren naar het volk. Want wij zijn het volk. Zeg mij na: Wij zijn het volk! Wij zijn het volk!” (Ik was aangenaam verrast: Alweer enige tijd terug, toen ‘onze ‘ Jack Terrible haar nog beter kende dan ik, had ik hem gevraagd, haar de raad te geven deze mooie leuze veelvuldiger te laten scanderen. Nu dééd ze dat.)
– De eerder genoemde Kristof de Smet van Pegida-Vlaanderen, die eveneens een uitgebreide speech hield, waarin hij onder andere verzocht om applaus voor de landen in Europa die het verzet aangingen, stelde, dat de grenzen hermetisch gesloten moesten worden en àlle illegalen moesten worden uitgezet. Zo niet, dan dreigden in de nabije toekomst armoede en verloedering en oorlog tussen de culturen. Islam is hier de bron van alle kwaad: de vlam in de koran!”, aldus Kristof.
– Tatjana Festerling van Pegida-Dresden (in het Engels) die op haar beurt Merkel enige sneren toevoegde, de leugen van de “onschuldige” refugees benadrukte, hevig pleitte voor het handhaven van de gelijkheid tussen man en vrouw en besloot met een stellig: “Islam never belong to Germany and Europe!” Hetgeen uiteraard door alle aanwezigen van harte onderschreven werd.

 

 

Het was even voor half drie ‘s middags toen Asje de demonstratie afsloot. Wel bracht ze namens de politie het verzoek over om allemaal te blijven tot de bussen (daar hàd je ze weer) zouden komen om ons “voor onze eigen veiligheid” naar het station te brengen. Daarnaast moest de Hermandad in de gelegenheid worden gesteld de omgeving wat te ontdoen van het AF –tuig, dat trouwens, het moest worden gezegd, de hele tijd verrassend goed op een afstand was gehouden: Aan de overkant van de Amstel, waar ze geen stenen en vuurwerk hadden kunnen gooien en behalve van tijd tot tijd joelen en wat herrie maken ‘met toeters en bellen’, niets van betekenis hadden kunnen uitrichten. Het kón dus wel, met een beetje goede wil van politie en gemeentebestuur!

Het duurde echter alles bij elkaar nog zo’n 50 minuten eer die bussen überhaupt kwamen, zodat wij ons intussen onder meer onledig hielden met de leuzen van de AFA vanaf de overkant met ons eigen repertoire aan leuzen te beantwoorden: “Antifa ha ha ha!” “Geen Jihad in onze straat!” Ja, je moest toch iets. Ik kreeg nog de inval om “Wat doen we met die Arabieren hier” in te zetten, wat warempel door een aantal lui overgenomen werd en tenslotte wéér eindigde in een kleine polonaise! Och, we kregen de tijd wel om. Helena en nog wat mensen waren nog een gesprekje aangegaan met Tatjana Festerling, die een aardige, toegankelijke jongedame bleek, die antwoordde in haar beste Engels. Op een gegeven moment besloot ik een poging te wagen om haar in haar eigen taal tegemoet te komen en stak haar de hand toe: “Also, Sie sind die Tatjana Festerling? Freut mich!” Dat verraste haar. Ik legde uit, zelf Nederlandse te zijn, maar weduwe van iemand die uit de omgeving van Neurenberg afkomstig was geweest. Prompt wees ze op één van de Duitse aanwezigen, die zelf Neurenberger bleek te zijn! Kortom: Alles bij elkaar genomen was de sfeer uiteindelijk prima, de opkomst redelijk en de demonstratie geslaagd. Ten langen leste lieten we ons met de bussen naar station Sloterdijk rijden, waar ik deze keer de trein van 16.03 uur rechtstreeks naar Alkmaar kreeg.

Rustig verlopen demonstratie – zou NU.nl later toegeven, geen misdragingen, geen arrestaties……op die van Edwin na. We hadden thans met eigen ogen kunnen zien dat de kit in staat was geweest hem aan te houden omdat ze er op stáán, dat – sinds “Enschede” – dat hakenkruisje-in-de-afvalbak niet getoond wordt…. Hoewel het OM het niet-strafbaar had verklaard….. Maar Van der Laan denkt hier het OM te kunnen tarten. Wordt vervolgd….. (? )

Door:
Theresa Geissler

 

 

Pegida Nederland start ”No islam, just freedom!”- campagne naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart 2016

 

 

Persmededeling
Pegida Nederland start ”No islam, just freedom!”- campagne naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart 2016

Nieuwe affiche Pegida: vrouwenvoet in sexy rode schoen vertrappelt koran

Een vrouwenvoet gehuld in een sexy rode schoen met hoge hak vertrappelt de meest vrouwonvriendelijke soera in een openliggende koran (zie beeld in bijlage). Dit beeld gecombineerd met de slogan “No islam, just freedom!” is de affiche die via sociale media maar ook in gedrukte versie door Pegida Nederland vanaf heden verspreid zal worden. De eerste wordt gevoerd naar aanleiding van de internationale vrouwendag die plaatsvind op 8 maart aanstaande.

De vrouwenvoet in sexy rode schoen met hoge hak staat symbool voor de vrijheid die vrouwen moeten kunnen genieten om zich o.a. te kleden zoals ze zelf willen; kortom de gelijke te zijn van de man zowel in rechten als in feiten. Met deze assertieve affiche verzet Pegida zich tegen de vrouwendiscriminatie die inherent is aan de islam. De vrouwenvoet op de affiche vertrappelt de meest vrouwonvriendelijk vers in de koran namelijk de soera waarin geschreven staat ‎"Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen superieur heeft gemaakt en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen van wie gij ongehoorzaamheid vreest wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en slaat haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.‎"

Woordvoerder Pegida Nederland

Edwin Wagensveld

 

Contact

  |