Contact

  |  

U bent hier:  >> Informatief / Acties  >> SCHURKENSTAAT NL? 


SCHURKENSTAAT NL?

                 

 

Arrestatie om varkensmuts in Ede bij demonstratie (20.02.2016)

 

 

Verzwegen voorwaarden – Vals spel!
Geplaatst op 26 december 2015 door E.J. Bron(Door: Theresa Geissler)

(Oftewel: De ongelooflijk laffe, incorrecte aanslag op de vrijheid van demonstratie van Pegida-Nederland onder supervisie van “De man met de twee paspoorten.”)

Sommige dingen moet je meemaken, wil je ze geloven! Zo op het oog een platgetreden cliché, maar in wezen doodgewoon een feit. En in dit geval met betrekking tot het optreden van de gemeente Rotterdam in verband met de Pegida-Nederland demonstratie op 19 december 2015: Een laf, achterbaks en zelfs ongrondwettelijk optreden, dat het Nederlanderschap niet waardig is – en dat laatste klopt dan ook wonderwel als je het nagaat. Maar daarover direct meer: Laat ons het gebeurde eerst maar eens reconstrueren:

Geheel volgens de regels had Pegida-Nederland bijtijds een aanvraag ingediend voor haar tweede demonstratie in Rotterdam op 19 december. In overleg met de politie Rotterdam accepteerde zij als verzamelpunt Station Rotterdam Lombardijen “om veiligheidsredenen”, waarna de deelnemers met ter beschikking gestelde bussen naar de eigenlijke demonstratieplek, de Wilhelminapier, zouden worden gereden. In ruil voor de acceptatie van deze gang van zaken kreeg de beweging een vergunning voor een korte mars tussendoor, ná de geplande redevoeringen, onder meer die van de belangrijkste gastspreker Filip Dewinter. De organisatie ging akkoord, vooral omdat het een vooruitgang leek in vergelijking met de vorige keer, toen de vergunning voor een mars niet gegeven was.

De adder onder het gras school echter, achteraf bekeken, hierin, dat het belangstellenden, in tegenstelling tot die vorige keer, NIET werd toegestaan om, in plaats van met de bus, op eigen gelegenheid naar de demonstratieplek te komen en dat dit onderscheid de organisatie NIET werd meegedeeld. Pas later, dágen na dato, werd dit goed duidelijk, nadat onder andere uit filmmateriaal gebleken was hoe consequent iedereen, die niet vanaf het verzamelpunt in de bus was gestapt, door de politie van de eigenlijke locatie, en daarmee ook van de deelname aan de mars, werd geweerd.

 

 

Het vormde de verklaring voor het feit hoe de opkomst, ondanks de gunstige weersomstandigheden en de aanwezigheid van tenminste één prominente spreker, zo klein had kunnen blijven, maar er kon niet eens gezegd worden dat de organisatie er met open ogen ingetuind was: er was haar eenvoudigweg niets over verteld!En de reden daarvoor laat zich raden: Als alle voorwaarden vanaf het begin af aan duidelijk waren geweest en de meeste demonstranten daardoor in staat waren geweest om hun afwegingen te maken, dan was het aantal belangstellenden bij de demonstratie én de mars veel groter geweest dan nu het geval was; de politie had nu misschien wel de helft van het aantal demonstranten tegengehouden op grond van een voorwaarde die NIET bekend was gemaakt! Dat is dus niet alleen een achterbakse schoftenstreek, maar waarschijnlijk ook nog juridisch aanvechtbaar als zijnde ongrondwettig!

Na dit even te hebben vastgesteld, rest de vraag wat de gemeente Rotterdam ertoe kon brengen om tot zó ‘n uitgesproken geniepige en zelfs onwéttige rótstreek over te gaan: Om te beginnen – laten we het voor het gemak maar heel even in het landelijke vlak trekken – is het wel duidelijk dat de bestuurlijke elite in dit kikkerlandje vanaf het begin moet hebben gehúiverd bij de gedachte dat er hier eens zoiets zou opstaan als een Nederlandse afdeling van Pegida. Je kunt je afvragen wat er zo huiveringwekkend is aan de gezamenlijke, volstrekt geweldloze ‘avondwandelingen’ die de Duitse moederorganisatie van het begin af aan heeft ondernomen, maar waarschijnlijk zit ‘m de kneep juist in dat geweldloze, omdat de overheid daarop geen passend weerwoord heeft. Terwijl de beweging tegelijkertijd wél is gericht tegen de islam en het immigratie- en vluchtelingenbeleid, al sinds jaren zowel de zorgen- als de troetelkinderen van de EU, waarvoor ze haar autochtone bevolking stelselmatig opzij schuift om niet te zeggen verkwanselt.Pegida vormt voor ieder land waar zij zich presenteert klaarblijkelijk de stilzwijgende, grimmige blik die de elite dus doet húiveren. Ook de Duitse elite, maar die werd als het ware door het opstaan van de beweging overrompeld voor ze zich had kunnen beraden op maatregelen om het verschijnsel de kop in te drukken, wat een waarschuwing moet zijn geweest voor de haar omringende landen.

Misschien heeft de Nederlandse bestuurlijke elite er lange tijd wel op vertrouwd dat er in Nederland althans aan een dergelijke burgerbeweging geen behoefte zou bestaan door de aanwezigheid van een prominente, realistische politicus als Geert Wilders. En is ze in paniek geraakt toen dat tóch niet afdoende bleek. Hoe dan ook: Aangezien het beleid met betrekking tot demonstraties en manifestaties altijd in de eerste plaats een geméénteaangelegenheid is, zijn het de gemééntebesturen die zich hebben voorgenomen dit varkentje even te wassen. En die daartoe geen middel onbeproefd laten.

Gaat U maar na: Bij de eerste Pegida-demonstratie in Utrecht op 11 oktober 2015 trad de aanwezige politie opvallend lauw op tegen interrupties van de AFA, met als gevolg: onrust.

 

 

Wat voor burgemeester Jan van Zanen weer het excuus vormde om bij een volgende gelegenheid, op 8 november, Pegida in bussen te stoppen, officieel “uit veiligheidsoverwegingen.” Pogingen van woordvoerder Edwin -Utrecht- Wagensveld en mede-demonstranten om onder de verplichte busrit uit te komen, werden door de politie verijdeld met aanmerkelijk méér machtsvertoon dan deze ooit tegenover de AFA tentoongespreid had. Vervolgens kwam het op de demonstratieplek Hogelandsepark opnieuw tot onrust. Niet alleen door de AFA, maar tevens uitgelokt door aanwezige ‘stillen’ , die daarmee in meer dan één opzicht buiten hun boekje gingen.

 

 

De berichten vanuit de MSM daarop dat er zowel aan Pegida- als aan AFA-zijde arrestaties waren verricht, werden, hoewel wat betreft Pegida een leugen, door de politie niet of nauwelijks tegengesproken. Dat kon allemaal al worden herkend als pogingen om Pegida in diskrediet te brengen, te intimideren en haar potentiële aanhang te ontmoedigen om de demonstraties verder te bezoeken, al viel dat niet gemakkelijk te bewijzen. Dat Jan van Zanen een VVD-man was, maakte al helemáál niets uit, omdat geen enkele partij, behalve de PVV, in beginsel islam-kritisch is. Tot zover Utrecht.

En Rotterdam……Tja, Rotterdam……. Laat ik beginnen met in herinnering te brengen dat de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb is. Aboutaleb, de hoogbegaafde, veelbelovende Marokkaanse immigrant die, na zijn vijftiende in Nederland gearriveerd, in zo’n recordtijd Nederlands had geleerd, het HBO zo succesvol had afgesloten, zo succesvol was geweest in het bedrijfsleven en daarna in de politiek, waar hij opeens in had gewild en waar hij door de PvdA – de Partij van de Allochtonen – dolenthousiast als een soort integratie-mascotte was binnengehaald! Aboutaleb, die het binnen die partij tot Staatssecretaris bracht, later de burgemeesterspost van Rotterdam kreeg toegeschoven…..en dat allemaal tegen de achtergrond van twéé nationaliteiten, doordat hij tot nu toe nooit zijn Marokkaanse paspoort heeft willen inleveren en niemand van de bestuurlijke elite daar ooit op aangedrongen heeft. Aboutaleb, die naar eigen zeggen praktiserend moslim is en hévig wil laten zien hoe goed dat samen gaat met geïntegreerd zijn, hévig tekeer kan gaan tegen IS, tegen jihad en inwendig waarschijnlijk blij is dat hij die stoere taal in zijn positie niet in concrete daden hoeft om te zetten. Aboutaleb, die ooit in een interview per ongeluk liet vallen dat zijn dochter alleen met een móslim thuis zou kunnen komen. In een ander interview dat hij (als PvdA-man!) wel dróómde van een islamitische premier voor Nederland, ooit, “ergens over 50 jaar”. Aboutaleb, die recentelijk de ingezetenen van wijk Beverwaard in Rotterdam-IJsselmonde een asielzoekerscentrum voor 600 man door de strot duwde, bij die gelegenheid “respect” eisend voor zijn positie als burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb, Aboutaleb…….Wilt U dat ik nog verder ga? Uitstekend: Dan komen we nú weer precíes bij ons uitgangspunt terecht:

Bij de eerste Pegida-demonstratie in Rotterdam, op 29 november 2015, was Aboutaleb niet in de stad. Hij was vier dagen op werkbezoek in Saoedi-Arabië, op zichzelf al een wat vreemd aandoende missie voor iemand die burgemeester is in plaats van bijvoorbeeld Staatssecretaris of diplomaat (maar ja, de PvdA, die tenslotte nog altijd deel uitmaakt van het Kabinet Rutte II, kon het haar ‘integratie-mascotte’ wel in de schoenen geschoven hebben). Goed, de man was dus niet thuis, de politie welwillend en alert, de sfeer vriendelijk en ontspannen, het weer onstuimig, de bussen – daardoor – niet eens ál te onwelkom, de demonstratieplek (Willemsplein) oncomfortabel door stormachtigheid, maar de optelsom van dit alles positief, zeker na de ervaringen in Utrecht. Ook Edwin maakte de indruk dat hij het nu allemaal optimistischer zag, dat hij begon te geloven, dat we terrein aan het winnen waren…..

Op 19 december volgde dan de tweede Pegida-Rotterdam en…..enfin, zie de reconstructie zoals hierboven weergegeven. Deze keer was de “Edelachtbare Heer Burgemeester,” de islamiet, de “man-met-de-twee-paspoorten” wél op zijn post geweest. En zie daar: Prómpt werd Pegida-Nederland deze in-gemene, incorrecte, léffe streek geleverd, waarbij vermoedelijk nog een trap tegen de Nederlandse grondwet werd gegeven óók! Eén plus één is twéé; oordeelt U maar in hoeverre het één met het ander uit te staan heeft en wie hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden.

Zelfs een Jan van Zanen had in Utrecht niet zo’n uitgesproken lúizenstreek op zijn repertoire gehad. Maar dat is uiteindelijk ook geen moslim-met-twee-paspoorten…. De PvdA, de thans afbrokkelende partij- met- de -blinde- vlek, zadelde Rotterdam op met een islamitische wolf in schaapskleren, die zijn eigen manieren heeft om zijn critici te bestrijden. En dat die manier niets te maken heeft met het harde, maar faire Nederlandse principe “strijden met open vizier” hebben we hier kunnen zien!

Pas op je tellen, Aboutaleb: Niet alleen Pegida, maar heel islamkritisch Nederland heeft je in de gaten! Ooit komt de afrekening! En als het aan de Nederlandse realisten ligt, zal die niet mals zijn!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Fotos toegevoegd door Pegida Nederland

 

Contact

  |