Contact

  |  

U bent hier:  >> Informatief / Acties  >> Betogers-enquete 


betogers-enquete

                 

 

WIE ZIJN DAT NU, DIE BETOGERS BIJ PEGIDA?

Sinds de oprichting van Pegida Nederland in 2015 liepen er af en toe studenten mee bij Pegida-demo's. Sommigen studeerden sociologie, anderen journalistiek of criminologie (Vrije Universiteit van Amsterdam) en er was ook een vrouw die conflicttheorie (Universiteit van Utrecht) studeerde. Deze jonge mensen hadden de Pegida-Nederland beweging als onderwerp gekozen voor hun scriptie en wisten soms een aantal Pegida demonstranten te bewegen zich te laten interviewen of een vragenlijst in te vullen.

De bereidwilligheid om mee te doen aan een enquête of interview komt voort uit het feit dat Pegida-demonstranten weten dat zij voor een goede zaak werken en niets te verbergen hebben. Ook menen zij zo de kennis over de islam en de gevaren van de islamisering meer bekendheid te geven.
Natuurlijk verzekerden de studenten hun telkens dat alle gegevens anoniem verwerkt zouden worden en eventuele geluidsopnames enkel voor het doel van de scriptie zouden worden gebruikt waarna ze zouden worden gewist. Er werd ook beloofd een afschrift van de betreffende scriptie of een samenvatting aan de deelnemers op te sturen. Dit laatste is echter nog niet gebeurd.

De hier volgende antwoorden van enkele Pegida-deelnemers op de vragenlijst van de studentes criminologie (Vrije Universiteit Amsterdam), geeft inzicht in de motivatie van de ondervraagden om (soms voor het eerst van hun leven) mee te doen aan de demonstraties. Het beschrijft hun zorgen over de dreigende teloorgang van de westerse cultuur, de oorzaken die zij hiervoor aanwijzen en de gebieden waarin zij ervaren dat de islam haaks staat op de waarden van hun eigen cultuur.DEMOGRAFISCHE GEGEVENS:

De geïnterviewden zijn 50+-ers, hebben een HBO- of universitaire studie afgerond, zijn atheïst, agnost, cultureel christen, Nederlands-hervormd of rooms-katholiek.
Zij stemmen allen op de PVV, omdat deze partij het gevaar van de islam niet onderschat en en tevens een duidelijk anti-EU standpunt heeft.
Om diverse redenen zouden deze Pegida-demonstranten niet op andere partijen dan de PVV stemmen, b.v.:
PvdA: - staat te ver verwijderd van hen die daadwerkelijk arbeid verrichten.
GroenLinks: - vanwege klimaat-standpunt: er wordt klauwen vol geld verdiend met de vermeende klimaatverandering.
D66: - staat voor de geglobaliseerde mens, terwijl de meeste Nederlanders hier hun brood moeten verdienen; dubieuze houding t.a.v. Turkije.
Alle partijen die zich op 27 oktober 2010 uitspraken voor de motie Halsema-Cohen-Pechtold-Roemer: - Die motie stelde dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is. De enige partijen die tegenstemden waren de Partij voor de Vrijheid en de Staatkundig Gereformeerde Partij.PEGIDA ALS ORGANISATIE:

1.1 WAT BETEKENT PEGIDA ALS ORGANISATIE VOOR U?

A. Een lichtje in de steeds groter wordende duisternis die de islam met zich meebrengt. Met anderen de problemen rond de islamisering van Europa kunnen bespreken, van hun kennis (sommigen zijn zeer belezen) leren en mij kunnen uitspreken zonder direct voor racist uitgemaakt te worden.
B. Ik wil bijdragen aan het verzet tegen de verloedering van Europa, waarvan de islamisering de hoofdmoot vormt.
C. Het is voor mij een klankbord voor gelijkgestemden op het gebied van de islam en de islamisering. Verder is het van belang een tegengeluid te laten horen tegen de stimulering (!) door de EU van de islamisering en de immigratie, die de Nederlandse en Europese cultuur dreigen te vernietigen.
D. Pegida betekent daadwerkelijk iets kunnen doen door middel van de demonstraties anderen te laten zien dat ze niet alleen zijn met hun zorgen en hen wakker te schudden meer informatie te zoeken over de islam en de islamisering. Ook is het relaxed om met gelijkgestemden te praten en door hen ook weer kennis op te doen. Tegelijk ervaar je als demonstrant de domme haat van diegenen die geen gevaar in de islam zien en ons uitschelden, vuurwerkbommen naar ons gooien of Pegida demonstranten bespuwen, b.v. bij de tegendemonstratie in Amsterdam op 6 februari 2016 .

1.2 WAT ZIJN VOOR U DE HOOFDSTANDPUNTEN VAN PEGIDA?

A. Het anti-islam standpunt. Niets in de islam is een aanvulling, laat staan een verbetering voor de Nederlands samenleving. De islam brengt ook niets goed voor de moslims zelf, al hebben zij dat niet door.
B. Het aan de kaak stellen van een als religie vermomd politiek-totalitair systeem, het ergste dat de mensheid ooit is overkomen. Iedereen zou de koran moeten lezen evenals de sira en hadiths. Zoveel gruwelijkheden ziet men niet snel bij elkaar.
C. Het afwijzen van de islam.
De noodzaak om de EU te verlaten.
D. Het bestrijden van de islamisering van Europa.1.3 WAAR IN HET POLITIEKE SPECTRUM ZOU U PEGIDA PLAATSEN (rechts, links of midden)?

A. In het midden.
B. in het midden.
C. De begrippen links en rechts zijn niet goed meer bruikbaar. Je zou Pegida rechts kunnen noemen omdat ze voor het behoud van onze cultuur is. Conservatief is een beter woord. Pegida zet zich af tegen de islam die uiterst rechts is, want nazistisch en anti-democratisch.
D. Rechts voor wat betreft het behouden van onze waarden en links omdat men ook veel oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving die financieel lijden onder de massa-immigratie en links voor wat betreft gelijkwaardigheid van man en vrouw en voor homorechten.

1.4 HOE IS DE BEWEGING VOLGENS U GEORGANISEERD?

A. Heel eenvoudig. Er zijn een paar aanvoerders die demonstraties organiseren, aanvragen, er bekendheid aangeven en de website beheren. Verder zijn er de mensen die meelopen met de demonstraties.
B. Geen idee, ik hoor niet bij de organisatie.
C. Van een echte organisatie is nauwelijks sprake. Er zijn enkele mensen die de koers bepalen en demonstraties voorbereiden.
D. Enkelen organiseren de demonstraties en nodigen sprekers uit en/of speechen zelf. Verder zijn er demonstranten.

1.5 HOEVEEL AANHANGERS HEEFT PEGIDA EN WAT ZIJN VOLGENS U DE KENMERKEN VAN DE AANHANGERS?
A. Er zijn veel meer aanhangers dan zich vertonen op de demonstraties. Redenen als: de vrees je baan te verliezen als je gezicht op tv komt de demonstraties (deze vrees is helaas terecht), een druk gezinsleven, kwetsbaarheid als oudere of gehandicapte gezien de gewelddadigheid van de tegenstanders, kostbaarheid van het reizen naar de demonstraties.
B. Geen idee. Dat verschilt per land en per gemeente waar de demo gehouden wordt. De betogers zijn divers: van links tot rechts, van arm tot rijk, van bruin tot blank en van slim tot dom. En verder is er een groot contingent zwijgende sympathisanten.
C. Hoeveel aanhangers Pegida heeft is mij niet bekend. Zij heeft te lijden onder de onterechte negatieve afschildering door de belangrijkste media, waardoor mensen worden afgeschrikt; dit terwijl Pegida steeds hamert op haar geweldloze karakter (zie het grote spandoek). Het geweld komt van tegendemonstranten.
Kenmerken van Pegida zijn:
Bezorgdheid over:
- de afbraak van onze cultuur
- het opdringen van de niet in onze maatschappij passende islam, die discriminerend en onverdraagzaam is,
- de bedreiging van waarden zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw,
- de bedreiging van vrijheid van meningsuiting,
- de oprichting van shariarechtbanken, die zich aan het Nederlandse rechtsstelsel onttrekken,
- de toeneming van het aantal moskeeën, waar haat tegen de westerse maatschappij gepreekt wordt,
- de toeneming van onveiligheid en criminaliteit,
- de toeneming van het aantal islamitische hoofddoekjes, die uitstralen: ik ben moslima, dus moet niet verkracht worden, wat niet solidair is ten opzichte van vrouwen die geen hoofddoek dragen, en: ik ben tegen de westerse maatschappij en voor de invoering van de sharia,
- de wereld waarin onze kleinkinderen moeten leven.
D. Geen idee: misschien wel 200. Maar bij de demonstraties komen steeds minder mensen. De redenen zijn verschillend: men is bang zijn baan te verliezen, men is het niet helemaal eens met de sprekers, men wijkt uit naar andere protestgroepen, men schrikt terug voor het verbale en fysieke geweld van de linkse tegendemonstranten en het reizen naar de demonstraties wordt te kostbaar.1.6 HOE IS DE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMERS VAN PEGIDA?

A. Prima! Een gezamenlijk doel werkt verbindend.
B. In mijn groepje van circa 10 mensen is de sfeer uitstekend. Er lopen ook vaak enige dames mee met een spandoek waarop staat 'PEGIDA IS LIEFDE', liefde voor onze Romeins-christelijke cultuur, liefde voor vrijheid (en dus afschuw van terreur), liefde voor Nederland en voor ons politiek systeem en de democratie.
C. De sfeer onder de aanwezigen tijdens de demonstraties is goed. Er zijn vriendenclubjes ontstaan.
D. De sfeer is goed, men voelt zich verbonden middels het gezamenlijke doel. Er zijn groepjes die telkens samen naar de demonstraties komen.

1.7 ZIJN ER ONENIGHEDEN BINNEN PEGIDA EN ZO JA, WAT HOUDEN DEZE ONENIGHEDEN IN?

A. Dat zou best kunnen; misschien op organisatorisch gebied. Maar ik heb er niets van gemerkt.
B. Vast wel. Waar niet. Maar ik merk er niets van.
C. Er wordt gediscussieerd over in hoeverre kan worden samengewerkt met andere organisaties zoals DTG (Demonstranten Tegen Gemeenten). Er wordt ook verschillend gedacht over de leuzen die worden geroepen. De varkensmuts werd zeker niet door iedereen omhelsd; een eenling die de muts tegen de kou droeg tijdens een demonstratie in Ede moest hem van de politie afzetten, waarna bij de volgende demonstratie uit recalcitrantie een heel aantal varkensmutsen opdook.
D. Ja, maar geen ernstige. Gewoon over de leuzen of over het dragen van varkensmutsjes.

1.8 WELK BEELD WORDT ER IN DE MEDIA GESCHETST VAN PEGIDA EN IN HOEVERRE KOMT DIT BEELD VOLGENS U OVEREEN MET DE WERKELIJKHEID?

A. Het beeld van Pegida in de media is duidelijk: een extreem-rechtse club, politie te paard, schreeuwende mensen, bommeldingen, rookpluimen van vuurwerkbommen: veel ongeregeldheden allemaal doordat Pegida een demonstratie houdt.
Maar de werkelijkheid is anders: de ongeregeldheden worden veroorzaakt door zich anti-fascisten noemende geweld niet schuwende relschoppers, die ook zonder vergunning bijna elke Pegida-demonstratie komen verstoren. Als deze mensen niet zouden komen, hoefde de politie ook niet aanwezig te zijn.
De politie is extra alert op de Pegida-aanhangers: een onschuldig kindermutsje in de vorm van een varkenskop is aanleiding de aanvoerder te arresteren. Soms worden spandoeken in beslag genomen, waarvan achteraf dan wordt vastgesteld dat ze niets strafbaars bevatten. Ook komt het voor dat Pegida-demonstranten (behalve de getinte mevrouw die evengoed mee deed!) uren worden vastgehouden vanwege het vasthouden van een spandoek van de organisatie, dat al meerdere malen voor het podium hing. Het symbool van een in een prullenbak geworpen hakenkruis zou de reden zijn, maar het OM ziet hier uiteindelijk niets strafbaars in.
B. Het beeld dat de media bewust creëren is volslagen vals. Het is een beeld van fascisten, hele en halve nazi's, hooligans, tokkies, zombies etc.
C. Pers en televisie laten geen gelegenheid voorbij gaan om Pegida zwart te maken. Verslaggevers schetsen doelbewust een negatief beeld van Pegida, dat betiteld wordt als nazistisch, racistisch, extreem-rechts, fascistisch; dit is volslagen de omgekeerde wereld, want Pegida is tegen nazisme, fascisme en racisme. Het zijn de zogenaamde antifascisten die het fascisme uitdragen en straatterreur (tegen Pegida) uitoefenen. Frank van de Linden is aanwezig bij demonstraties van Pegida en betitelt haar aanhangers als 'tuig', terwijl hij weet dat dat niet zo is.
De politieke elite staat spandoeken van tegenstanders toe, zoals in Rotterdam aan de Erasmusbrug: TEGEN NAZI'S STOP PEGIDA, terwijl Pegida zich juist afzet tegen het nazisme; in Amsterdam: STOP RACISME SABOTEER PEGIDA, boven de Staalstraat waarop burgemeester van der Laan vanuit zijn werkkamer het zicht had, en: NAZI'S RAUS.
Na de demonstratie van (dat "smerige") Pegida in Apeldoorn gingen locale politici demonstratief met bezems de straat op om (een stukje van) het parcours schoon te schrobben. Bijna alleen op internet wordt positief over Pegida bericht. Daarnaast zijn er natuurlijk ook internetsites waarop Pegida er slecht van af komt.
De werkelijkheid is een totaal andere.
D. In de media wordt vaak suggestief, bijna altijd onjuist en altijd negatief bericht over Pegida. B.v. "Wederom arrestaties/ongeregeldheden bij Pegida-demonstraties" wanneer er enkel sprake was van ongeregeldheden en arrestaties bij de tegendemonstranten. Ook wordt Pegida omschreven als 'extreem-rechts', als 'fascistisch' of als "mensen die zich voordoen als bezorgde burgers".

1.9 HOE ZOU U DE SAMENLEVING VAN NU OMSCHRIJVEN?

A. Als gespleten. Niet tussen links of rechts, maar tussen diegenen die de westerse cultuur omarmen en diegenen die haar afwijzen. Het is zelfs zo dat kinderen uit de groep van degenen die de westerse cultuur afwijzen geen buitenschoolse speelafspraken mogen maken met kinderen van wie de ouders wel tot de westerse cultuur behoren. Oorzaak hiervan is de islam.
B. In verwarring, glijdend naar een -voor velen nog onbekende- afgrond.
C. De Nederlandse samenleving is tot op het bot verdeeld. De meningen staan lijnrecht tegenover elkaar.
D. Verdeeld: je bent voor of tegen de massa-immigratie van moslims. Veel mensen willen het gevaar niet zien en anderen maken zich ernstige zorgen. De politici bagatelliseren het gevaar en de media doen braaf mee. Gezonde kritiek wordt in de kiem gesmoord door demonisering.

1.10 WAAR GAAT DE SAMENLEVING HEEN ALS DE TOESTAND IN DE SAMENLEVING VAN DIT MOMENT DOOR ZAL ZETTEN?

A. Er zal een oorlog komen. Niet door het geweld-schuwend Pegida, maar doordat de overheid ons niet meer kan beschermen tegen geweld vanuit islamitische en linkse hoek. Er is drastisch bezuinigd op de politie en deze blijkt niet in staat de straatterreur de kop in te drukken. Spontaan ontstane burgerwachten die b.v. op 13 mei 2016 in Ede de belaagde bevolking te hulp schieten, worden in een kwaad daglicht gezet en tegengewerkt.
B. In het minst erge geval naar twee -of wellicht meer parallelle samenlevingen met voortdurende onderhuidse spanningen en bij tijd en wijle intifada's in de no-go areas van de grote en middelgrote steden.
In het ergste geval komen daarbij openlijke geweldplegingen zoals die nu schering en inslag zijn in Israël op den duur uitmondend in guerilla-achtige burgeroorlogen.
C. Chaos!
Burgeroorlog: terroristen van IS, dat ons de oorlog heeft verklaard, zijn onder ons.
Armoede zal sterk toenemen.
D. Het wordt een burgeroorlog vrees ik. Onze samenleving wordt door de massale islamitische immigratie financieel, sociaal en cultureel compleet ontwricht.

2.0 WAT IS UW POSITIE BINNEN PEGIDA EN HOE KWAM U PEGIDA OP HET SPOOR?

A. Ik ben een gewoon burger en kwam Pegida via internet op het spoor.
B. demonstrant. Pegida gevonden via internet - weet niet meer waar precies.
C. Ik neem zoveel mogelijk deel aan demonstraties. Op internet werd verslag gedaan van demo's in Duitsland en toen er in oktober 2015 voor het eerst een Pegida demonstratie aangekondigd werd in Nederland, in Utrecht, ben ik daarheen gegaan.
D. Ik ben een gewone demonstrant. Ik las ooit op www.pi-news.net over de Duitse Pegida-beweging. Zodra in Nederland een demonstratie kwam, ben ik gegaan.

2.1 WAT VOOR GEVOEL GEEFT HET MEEDOEN MET PEGIDA U?

A. Ik heb het gevoel dat ik iets doe om de naderende ellende tegen te gaan.
B. Ik doe mijn burgerlijke plicht door aandacht te vragen voor het enorm onderschatte gevaar van de islam en de islamisering voor ons land en voor Europa.
C. Ik heb het gevoel dat ik doe wat ik moet doen. De talenten die ik heb wil ik inzetten om te proberen het tij te keren (zie de parabel van de talenten in het Nieuwe Testament).
Mijn kleinkinderen moeten me niet het verwijt kunnen maken, dat ik niets tegen de islamisering heb proberen te doen. De toekomstige samenleving gaat mij ter harte.
D. Enerzijds een heel goed gevoel om met gelijkgestemden anderen te proberen te overtuigen. Anderzijds weet ik ook dat de islam zeer gewelddadig is en zich niet zomaar zal laten tegenhouden. Toch kan ik niet anders dan mijn verzet tegen de islamisering te tonen.

2.2 HOE TEVREDEN BENT U OVER GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN VAN PEGIDA ?

A. Pegida doet wat ze kan binnen de grenzen van de wet, dus daar ben ik tevreden over.
B. De organisatoren doen enorm hun best. Het is roeien met de riemen die voorhanden zijn, en in het bijzonder: roeien tegen de stroom in van Lügenpresse en andere media.
C. Ik vind het heel goed dat Pegida aan de weg timmert door demonstraties te organiseren. Zo kan aan mensen duidelijk gemaakt worden, dat de islam hun bestaan bedreigt en dat ze in actie moeten komen.
D. Heel tevreden en dankbaar voor wat de organisatoren van Pegida Nederland hier hebben opgezet. Natuurlijk zijn er soms kleine dingen waar ik minder achter sta: b.v. de varkensmutsjes (ik vreesde dat we minder demonstranten zouden krijgen) en sommige leuzen vind ik zwak. In een speech werd een keer voorgesteld de Koran maar te verbieden, dat vind ik persoonlijk geen goed idee i.v.m. de vrijheid van meningsuiting. Wel lijkt mij het voor de geestelijke gezondheid van kinderen – en dus de geestelijke gezondheid van de volwassenen van de toekomst: minder verwarde mensen- beter als de Koran in het onderwijs verboden wordt.

3.1 BENT U BETROKKEN BIJ ANDERE BEWEGINGEN OF STEUNT U ANDERE BEWEGINGEN?

A. Ik ben lid van de Patriotten en ik ben steeds actief voor het Leger des Peils.
B. Ik steun de campagne Cultuur onder vuur van de stichting Civitas Christiana. En af en toe islamkritische websites uit binnen- en buitenland. De hele wereld heeft nl. last van de islam, al 1400 jaar.
C. Ik steun Civitas Christiana dat zich inzet voor behoud van de Nederlandse cultuur.
D. Nee, ooit was ik lid van Amnesty en ik deed tot voor kort nog vrijwilligerswerk hiervoor, maar sinds zij de boot"vluchtelingen" aanmoedigden naar Europa te komen, ben ik hiermee gestopt.

3.2 WAT VINDT U VAN DE EUROPESE UNIE?

A. Het is een uit de kluiten gegroeide moloch met teveel macht.
Macht corrumpeert en de meeste mensen zijn te zwak om tegenwicht te bieden aan lobbyisten en multinationals, die hen helpen hun carrière te bespoedigen.
De EU ontkent de aard van de mens met haar behoeftes aan veiligheid en eigenheid en haar culturele erfenis. Ze gelooft in de 'maakbare mens' en meent dan ook dat je b.v. de Griekse economie kunt ombuigen naar een Duits model zonder rekening te houden met de aard van de Grieken.
De EU vindt dat wij vooral 'Europeaan' moeten zijn: een doorsnee van alle Europese volken. Dat zal niet lukken, want ook al is de wereld de afgelopen eeuwen sterk veranderd, de aard van de mens is dat niet.
Onterecht wordt verwezen naar de VS, maar dat land heeft als immigratieland een geheel andere ontstaansgeschiedenis: men kan zich verbonden voelen met elkaar als immigrant of nazaat van immigranten. Die band zie je ook tussen de nieuwe medelanders in Nederland. Daarom werkt de integratie ook niet. En als er maar genoeg nieuwe Nederlanders bijkomen, is die integratie ook helemaal niet meer nodig. Van de Nederlanders wordt verwacht hier ruimhartig mee om te gaan en ruimte te gunnen. Maar dat is in strijd met de aard van mensen het eigene te beschermen vooral als de bewegingsruimte afneemt. En dat doet het in dit kleine land. Uiteindelijk kan hierdoor aan de tolerantie van de Nederlanders wel eens een einde komen.
B. Een ondemocratisch monster, een moloch, die de Europese culturen langzaam maar zeker, als een steen om de hals, de rivier in sleurt.
C. De EU moet zo snel mogelijk verdwijnen of Nederland moet anders de EU verlaten. De burgers van de EU worden financieel te gronde gericht door het gooien van goed geld naar kwaad geld, i.c. de voortdurende "leningen" aan Griekenland. De euro is een mislukking, omdat een land nu niet meer zijn munt kan devalueren zoals vroeger Griekenland met de drachme, Italië met de lire enz. De Europese Centrale Bank overtreedt bewust haar eigen regels door niet alleen regeringen financieel te steunen, maar ook afzonderlijke banken.
Het stimuleren van de massale immigratie door te roepen: "Wir schaffen das" (Angela Merkel) is rampzalig. De aantrekking van Aziaten en Afrikanen werd al in de jaren '20 gepropageerd door Richard Coudenhove-Kalergi om te komen tot een mengras, dat het nieuwe Europese volk zou moeten worden. Nu zien we het gebeuren. Dat het toelaten van "vluchtelingen" doelbewust beleid is, blijkt uit de instelling van de Coudenhove-Kalergiprijs, waarvan de laatste drie prijswinnaars zijn: Angela Merkel, Herman van Rompuy en Jean-Claude Juncker. De Europese commissie gaat haar eigen weg en trekt zich niets aan van de wil van de burgers, zoals gebleken is bij het bij referendum afwijzen van de grondwet door Nederland en Frankrijk.
D. Ik sta zeer negatief tegenover de EU: de aparte landen hebben niets meer te vertellen. De EU is ondemocratisch en puur gericht op omvolking. Haar belangen liggen niet bij de Europese volken, maar bij de multinationals en de banken. De maffia en de islam profiteren van de open grenzen.

3.3 WAT IS DE ROL VAN NEDERLAND BINNEN DE EUROPESE UNIE?

A. Piepklein. Rutte mocht een half jaar met het vlaggetje voorop lopen, maar dat is enkel schone schijn: Brussel bepaalt en onze regering volgt.
B. Nederland moet zo snel mogelijk uit de EU: een NEXIT.
Daarnaast moet Nederland aandringen op het vertrek van Turkije uit de NAVO.
C. Nederland stelt zich op als het braafste jongetje van de klas. Het zou een voorbeeld moeten nemen aan de minister-president van Hongarije, Viktor Orbán die pal staat voor de joods-christelijke cultuur en voor zijn eigen volk, en duidelijk stelt, dat de islam in zijn land niet thuishoort en dus niet welkom is. De Balkanlanden hebben in vroegere eeuwen onder islamitische overheersing geleden en kennen de islam beter dan wij in het Westen.
D. We hebben nauwelijks iets te vertellen. Wel kost de EU klauwen vol geld, waar onzorgvuldig en ook fraudegevoelig mee wordt omgegaan.

OPMERKINGEN EN AANVULLING:

A. Het is als bij roken: rokers zijn niet per definitie slechte mensen, maar roken is slecht voor hun gezondheid. Zo zijn moslims niet per definitie slechte mensen, maar de islam is giftig voor hun geestelijke gezondheid. De islam knecht de geest, maakt de vrouw tot eigendom, keurt zelfstandig denken af, straft iedere kritische geest en houdt elke vooruitgang tegen. Het leven van de profeet Mohammed bestaat uitsluitend uit dood en verderf, maar desondanks is dit het grote voorbeeld voor elke moslim.
Het aantal moslims breidt zicht snel uit omdat kinderen van moslims automatisch moslim zijn en op afvalligheid de doodstraf staat.
Er is geen enkel islamitisch land dat ook maar een fractie van de vrijheid kent zoals onze voorouders die hier bewerkstelligd hebben.
Het is aantoonbaar dat de terreur van de islam zichtbaar wordt zodra het aantal moslims in een samenleving de 5% overstijgt. Ons land is aardig onderweg. Deze terreur bestaat niet direct alleen uit het plegen van aanslagen, maar ook uit het 'hoer' roepen naar vrouwen zonder hoofddoek, vrouwen geen hand willen geven, op de grond voor iemand spugen, homo's lastig vallen, het betasten van meisjes en vrouwen in de publieke ruimte, het weigeren te luisteren naar onwelgevallige lesstof op school en de gebedsoproepen vanuit de moskee.
Ik steun Pegida om iets te doen voor mijn kinderen en kleinkinderen.
B. Het niveau van het onderwijs in Nederland, met name aan de universiteiten, is de laatste decennia zo enorm achteruit gegaan, dat ik overweeg mijn doctoraal bul in te leveren.
Waar je ook kijkt, overal zie je achteruitgang. In de kennis van essentiële zaken, in de media, in de politiek, in de vrijheid van meningsuiting, in de kerkelijkheid, de goede zeden, in de burgerlijke vrijheden, in de religies, in de kunsten, in het vrij besteedbare inkomen etc. etc.
Twee zaken zijn daar mede debet aan: de EU en de islam.
En vooral het wegkijken van laatst genoemd gevaar vind ik onbegrijpelijk. Ik ben daarover zeer verontrust. Dit volslagen bewust negeren. Het NIET WILLEN ZIEN van de OLIFANT in de kamer: de islam. ISLAM.
De islam, een walgelijk systeem dat nergens op de aardkloot werkt, waarvan de volgelingen nooit iets hebben bijgedragen aan welke vorm van vooruitgang dan ook. Een parasitaire beweging die ettelijke samenlevingen heeft uitgezogen en om zeep geholpen. Een op macht en afpersing gebaseerde, gesloten gemeenschap - de peetvader van de maffia- die uittreding ten enen-male onmogelijk maakt, omdat boven elke potentiële uittreder het eeuwig dreigende zwaard van de dood hangt. De grootste, zich de oemma noemende, georganiseerde misdadigerseenheid, die in een krijgsheer, massamoordenaar, bedrieger, leugenaar, pedofiel, racist en narcist de ideale mens ziet, die elke gelovige coûte que coûte dient te imiteren en na te volgen. Een geloof, dat een slavernij billijkte, en hier en daar nog billijkt, dat in omvang en aantallen, wreedheid en duur de slavernij van het Westen vele malen overtreft. Een anti-filosofie, die geen Gouden Regel kent, die alle wereldburgers verdeelt in Wij, de ideale mensen, en zij, de kafirs. Die een nefast boek vereert, waarin verplichtend tot oorlog wordt opgeroepen en aangezet, tegen alle andersdenkenden - tegen jullie, mij en vijf en een half miljard andere aardbewoners.
Een onmetelijke GRUWELIJKHEID.
Die van elke spiritualiteit gespeende, totalitaire, fascistische pseudo-religie. Het summum van fanatisme en intolerantie, waartegen zowat elke belangrijke filosoof, schrijver en historicus van het Avondland in de 20-ste, 19-e, 18-e en 17-e eeuw, en ook daarvoor, heeft gefulmineerd en gewaarschuwd György Konrád, Bernard Lewis, V.S. Naipaul, Winston Churchill, Hilaire Belloc, Ernst Renan, Gustave Flaubert, Jacob Burckhardt, Karl Marx, Alexis de Tocqueville, Schopenhauer, Blaise Pascal, Hugo de Groot, om er een paar te noemen.
Waarom stapt het blinde Europa in deze bloedige voetangel die islam heet. Het is mij een raadsel. Het is mij een griezelig enigma, nee, een akelig tortuur, een nachtmerrie bij dag.
C. De islam is niet vredelievend. Zij kent in tegenstelling tot niet-moslims niet de Gulden Regel 'Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Zij mogen liegen tegen niet-moslims (taqiyya); vreedzame passages in de koran worden opgeheven door gewelddadige (abrogatieprincipe); de koran moet in zijn geheel worden aanvaard als het letterlijke woord van Allah; Mohammed is het navolgenswaardige voorbeeld, terwijl uit zijn levensbeschrijving (sira) blijkt dat hij een (massa)moordenaar, plunderaar van karavanen, bedrieger en kinderverkrachter was. Dit alles in schrille tegenstelling tot Jezus, die liefde voor de naaste preekte.
Er wordt dikwijls gezegd dat de aanslagen door IS, Al-Qaeda, de Moslimbroederschap enz. niets met de islam te maken hebben. Maar dit is dus niet waar, want zij komen juist het dichtst bij het voorbeeld van Mohammed.
Kennis van de islam is onontbeerlijk om het gevaar voor onze maatschappij te onderkennen en om de beweegredenen van Pegida te begrijpen.
D. Wat mij na aan het hart gaat is het verlies van de vrijheid van meningsuiting door de islamisering. Vrijheid van meningsuiting bevordert diepgaand contact met anderen alsook verrijking en scherping van je eigen gedachten. Het is de basis van een bloeiende wetenschap, een levende democratie en oneindig veel humor. Verder is de islam anti-feministisch en schaadt hij een gezonde ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige volwassenen. Ook wat kinderaantal betreft is mijn ideaal: beperk en koester.
Sommige medebetogers zien de massa-immigratie ook als een bedreiging voor de natuur en het milieu in Nederland. Andere betogers wijzen de islam tevens af vanwege het onnodig laten lijden van dieren middels de rituele slacht.LEUZEN DIE BIJ PEGIDA-DEMONSTRATIES GETOOND WORDEN (door allerlei betogers, dus ook diegenen die niet betrokken zijn bij het hierboven beschreven interview) :
- geweldloos & verenigd tegen geloofs- en andere oorlogen op Europees grondgebied;
- geen discriminatie dus geen islam;
- 1400 jaar islam 270 000 000 doden;
- rapefugees not welcome;
- Wie had dat gedacht? Van een islamiet in je straat, naar een islamitische staat.
- een invasie is geen vluchtelingenstroom;
- islam is een gevaar voor de samenleving;
- koppensnellers verdienen geen "respect";
- islam vernietigt beschavingen;
- man en vrouw gelijkwaardig dus geen islam;
- geen "respect" voor christenvervolgers;
- islam is haat christendom is liefde;
- Islamisering is EU-thanasie;
- Fascists fear cartoons;
- een homovlag met daarop de vraag: HARAM?;
- EU: Er ist wieder da;WEBSITES DIE DE MEESTE PEGIDA-BETOGERS (ook betogers die niet betrokken zijn bij het hierboven beschreven interview) ZOAL BEKIJKEN:

pi-news.net

fenixx.org

tpo.nl

fubar.mobi

gatesofvienna.net

geenstijl.nl

hoeiboei.blogspot.nl

joostniemoller.nl

nachthemel.nl

nl4nl.wordpress.com

verenoflood.nu

westerse-beschaving.org

 

Contact

  |